1.Thời gian tổ chức: từ 7h00 đến 17h00 ngày 24/01/2015

2.Địa điểm trưng bầy: Bãi đậu xe chợ đêm ( Sân Newcentury) – đường:  Trần Đăng Ninh Standy Ertiga 80x2m

1x5m Bang zol Ertiga ngang